کود N.P.K با آنالیز ۷-۳-۷ به فرم گرانول

کودی فشرده است که قابل پاشیدن تا شعاع ۲۰ متر و به وسیله ماشین کود پاش و یا دست می باشد. به راحتی از کیسه می ریزد و ۹۰% ذرات آن دارای قطر ۲ یا ۳ میلی متر هستند.

این کود جاذب رطوبت است و به محض تماس با خاک خیس خورده و به آرامی حل می شود. فرمول آن طوری طراحی شده است که به ثبات و کیفیت محصول کمک می کند.

ازت: در کود ماکرو گرانوله ۷-۳-۷ از دو نوع با جذب سریع و جذب کند می باشد، بنابراین قادر است گیاه را از ابتدای رشد تا پایان دوره رشد تغذیه نماید.

فسفر: در کود ماکرو گرانوله ۷-۳-۷ برای مراحل اولیه رشد، از نوع با جذب سریع بوده و به شکلی است که ریشه را فعال نموده و شروعی با قدرت به گیاهان جوان می دهد.

برای شروع رشد و برای اوایل دوره رشد بسیار مناسب است.

پتاسیم: موجود در کود ماکرو گرانوله  از نوع نمک بدون کلر بوده و مقاومت گیاهان حساس به کلر را در طول دوره رشد افزایش می دهد.

نحوه مصرف:

این کود برای تمام محصولات کشاورزی و باغی مناسب بوده، منتهاتوصیه می گردد قبل از کاشت با استفاده از عمیق کار و با شخم زیر خاک گردد و یا برای چالکود استفاده شود.

به طور کلی مصرف این کود در مزارع برای قبل از کاشت و در باغ ها و درختان میوه به صورت چالکود می باشد.

 

توجه:

۱- این کود در مزارع قبل از کاشت با عمیق کار و یا حداقل با شخم زیر خاک گردد.

۲- این کود در باغ ها در فاصله مطلوب از تنه درختان و در سایه اناز درخت و در مسیر آب آبیاری به صورت چالکود در عمق خاک مصرف گردد.

بهترین کود ماکرو متعادل برای زراعت و باغبانی

 

بسته بندی: 

کیسه های دو لایه لمینت دار مقاوم ۲۵ کیلوگرمی

کیسه های دو لایه لمینت دار مقاوم ۵۰ کیلوگرمی