این کود منبعی غنی از عناصر ماکرو (N-P-K) بصورت قابل جذب می باشد که در ترکیبی مناسب و اثر بخش درکنار مواد سوپرجاذب آب قرار گرفته و بصورت گرانوله تولید میشود.

این کود در شرایط کم آبی میتواند باتکیه بر توان سوپر جاذب خود ، راندمان آبیاری را افزایش داده و کشت پایدار و بدون دغدغه ای را برای کشاورزان عزیز فراهم نماید.

مصرف این کود بصورت مخلوط در خاک برای مزارع کشاورزی و جالیز ها ، و بصورت چالکود برای باغات می باشد و باتوجه به دارابودن تمامی عناصر (که در بالا ذکر شد) اثر بخشی بسیار مناسبی را در جهت افزایش محصول از نظر کمی و کیفی و اصلاح ساختار کشت از خود برجای میگذارد.

کود کامل میکرو گرانوله برای تمامی کشت های دیم و آبی مفید است و آنالیز آن بصورت ترکیبی از مقادیر زیر است:
۱- ماده آلی: اصلاح بافت و حاصلخیز کردن خاک
۲- ماده سوپر جاذب: افزایش راندمان آبیاری و مقابله با خشکسالی
۳- عناصر ماکرو:  شامل NPKS ( ازت- پتاسیم- فسفر- گوگرد ) برای رشد گیاه و پایین آوردن PH خاک
۴- اسید هیومیک و اسید فولویک:  که محرکی ارگانیک و بسیار قوی برای رشد کمی و کیفی محصول است و به اصلاح بافت خاک نیز می انجامد.
۵- کربن آلی (OC) :  بسیار مهم در افزایش ضریب اصلاح بافت خاک و ترکیب میکرو ارگانیسم های موجود در خاک و افزایش سطح حاصلخیزی خاک دارد.

 

فروش در کیسه پلی اتیلن ۲۵ کیلوگرمی