ابن کود با دارا بودن پتاسیم بالا و همچنین وجود ازت و فسفر یک ترکیب بسیار عالی و مبنع بسیار مناسبی جهت درشت و آبدار شدن مرکبات و رنگ و مزه گرفتن محصولات می باشد. این کود فاقد عناصر سمی برای گیاه از قبیل  کلر و سدیم است و مناسب برای مصرف در شور ترین خاکها و کاملا هیدرو بیوتیک می باشد.

این کود قابلیت انحلال بالایی در آب دارد و بنا براین می توان از آن در تمامی سیستم های آبیاری اعم از قطره ای و بارانی استفاده نمود .

ریز مغذی هایی نظیر روی – بور – منگنز – مس – منیزیم و … در این کود موجود میباشد.

 

نوع محصول نحوه مصرف میزان مصرف زمان مصرف
درختان میوه همراه با آب آبیاری ۱۰ کیلوگرم در هکتار اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه
خاکی  چالکود

۵۰-۷۰ کرم برای هر درخت

گیاهان زراعی همراه با آب آبیاری Kg10-5 مرحله جوانه زنی و ریشه زنی
گلخانه ای همراه با آبیاری ۳-۵ در ۱۰۰ مترمربع ۱ تا ۴ هفته اول