این کود با دارا بودن پتاسیم بالا و همچنین وجود ازت و فسفر یک ترکیب بسیار عالی و مبنع بسیار مناسبی جهت درشت و آبدار شدن مرکبات و رنگ و مزه گرفتن محصولات می باشد. این کود فاقد عناصر سمی برای گیاه از قبیل  کلر و سدیم است و مناسب برای مصرف در شور ترین خاکها و کاملا هیدرو بیوتیک می باشد.

این کود قابلیت انحلال بالایی در آب دارد و بنا براین می توان از آن در تمامی سیستم های آبیاری اعم از قطره ای و بارانی استفاده نمود .

ریز مغذی هایی نظیر روی – بور – منگنز – مس – منیزیم و … در این کود موجود میباشد.

۱۰-۵۲-۱۰

نوع محصول

نحوه مصرف میزان مصرف

زمان مصرف

درختان میوه

همراه با آب آبیاری

۱۰ کیلوگرم در هکتار اواسط بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه

خاکی  چالکود

۵۰-۷۰ کرم برای هر درخت

گیاهان زراعی

همراه با آب آبیاری

Kg10-5

مرحله جوانه زنی و ریشه زنی

گلخانه ای

همراه با آبیاری

۳-۵ در ۱۰۰ مترمربع

۱ تا ۴ هفته اول