لیکو مکس

کود کامل مایع ۱۳-۲۲-۸ همراه با عناصر میکرو با جذب فوق العاده

لیکومکس حاوی عناصر لازم و ضروری جهت رشد و باروری گیاه می باشد. عناصر ماکرو شامل ازت، فسفر و پتاسیم با خلوص و حلالیت بسیار بالاست و عناصر میکرو ( آهن، روی، منگنز و مس) همگی از نوع کلاته بوده که هم جذب بالایی دارد و هم در دامنه وسیعی از pH حلالیت دارد.

لیکو مکس دارای قابلیت جذب و تحرک زیاد در داخل گیاه می باشد.

لیکو مکس سبب تحریک رشد ریشه، افزایش سلامت عمومی گیاه و افزایش باردهی گیاه می گردد.

 لیکو مکس  با وجود درصد بالای عناصر موجود،EC  و شاخص شوری این ترکیب بسیار پایین است بنابراین برای مواقعی که آب آبیاری یا آب سمپاشی حاوی شوری بالایی است می توان براحتی و باخیال راحت درصد بالایی از عناصر کامل را در اختیار گیاه قرار داد

لیکو مکس با اکثر کودها و سموم قابل اختلاط می باشد.

لیکومکس عاری از هر گونه سدیم، کلر و سولفات ها بوده بنابراین می توان با خیال راحت اقدام به محلولپاشی آن نمود و برای خاک های شور و قلیایی کشومان مناسب می باشد.

LIQUMAX

توصیه مصرف:

نوع محصول

شیوه مصرف

فواصل مصرف

محلولپاشی

آبکود ( سیستم آبیاری)

زراعی

۲-۱ لیتر در هکتار

۱۰ ۵ لیتر در هکتار

هر دو هفته یکبار در صورت نیاز

باغی

۳ ۵/۱  لیتر در هزار

۱۵ ۱۰  لیتر در هکتار

هر دو هفته یکبار

گلخانه

۳ ۲  لیتر در هزار

۲ ۱ لیتر در هزار مترمربع

هر دو هفته یکبار

عناصر میکرو ( کلاته) موجود در لیکومکس

Zinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰۰ PPM

Iron (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۴۵۰ PPM

Copper (Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰۰ PPM

Manganese (Mn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۵۰۰ PPM

Boron (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۲۰۰ PPM

حاوی عناصر لازم و ضروری جهت رشد و باروری گیاه که شامل عناصر ماکرو از قبیل ازت، فسفر، پتاسیم است.

حلالیت بالا و عناصر ریز مغذی در این محصول به صورت کلاته می باشند که قابیلت جذب بالایی را برای گیاه فراهم می کنند. لیکو مکس باعث تحریک و رشد ریشه، افزایش عمر گیاه و افزایش بازدهی می گردد.

لیکو مکس عاری از هرگونه سدیم و کلر  می باشد و با آمونیوم قابل اختلاط می باشد.

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتریفروش در دبه ۵ لیتری فروش در دبه ۱۵ لیتری فروش در دبه ۲۰ لیتری