pistagio fert

تریباد ( کود فروت ست روی و بور و ازت )

دارای مجوز محتوا با لیبل به شماره ۹۰۴۲۳ از موسسه خاک و آب کشور

کود روی و بور باعث افزایش میزان گلدهی، حداکثر میزان تبدیل گل به میوه، بهبود کیفیت و انبارداری میوهو جلوگیری از ریزش گل می گردد.

از میان عناصر کم مصرف برداری بیشترین اهمیت در فرایند تشکیل میوه است بر عوامل اصلی مؤثر بر تولید محصول، گرده افشانی، رشد لوله گرده، تولید دانه و تشکیل میوه است که ترکیبات معمولی حاوی بُرهمچون اسید بورریک یا براکسی به دلیل صوالیت بسیار کمی که دارند عموماً درصد بالایی از ترکیب قبل از ورود به سلولها از فاز محلول خارج شده و غیرقابل استفاده می گردد.

تریباد محصولی تولید شده از بروکلسیم با قدرت جذب بسیار بالا موجب افزایش قابل توجه و تحریک گلدهی درختان و محصولات خواهد شد.

نقش تریباد:

تریباد نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از ریزش برگها در درختان همچنین در درختان میوه همچون زردآلو و سیب از قهوه ای شدن درونی و چوب پنبه ای شدن بافت میوه جلوگیری نموده و مانع از بد شکل شدن و ترک خوردگی میوه می شود. یعنی ازعارضه نا باروری تشکیل نشدن میوه  جلوگیری می کند.

محلول پاشی بعد از برداشت در درختان پسته:

میزان محصول درختان پسته تا حد بسیار زیادی به جوانه هایی که در سال قبل روی درخت تشکیل شده اند، بستگی دارد. این جوانه ها معمولا در خرداد ماه همزمان با تولید میوه های سال جاری، به وجود می آیند. این مرحله یکی از حساس ترین مراحل رشدی درخت است، چون درخت، همزمان باید مواد غذایی را به میوه ها برساند تا رشد خودشان را تکمیل کنند و هم مواد را در اختیار جوانه هایی که در سال بعد قرار است به میوه تبدیل شوند قرار بدهد تا بتوانند مراحل رشدی خودشان را پشت سر بگذارند. بنابراین داشتن یک برنامه تغذیه ای مناسب در این زمان هم می تواند موجب افزایش محصول جاری شود و هم کیفیت تولید محصول سال بعد را تضمین کند.

معمولاً در هفته های پایانی نزدیک به برداشت پسته یا بعد از برداشت محصول، جوانه های سال بعد شروع به ریزش می کند. تعدادی از این جوانه ها خود به خود ریزش می کنند و تعدادی دیگر آنقدر ضعیف شده اند که با کوچکترین تکان و ضربه فیزیکی ریزش می کنند. اما چرا جوانه ای که در خرداد و تیر محکم به شاخه چسبیده بود، امروز به راحتی جدا شده و یا حتی با کوچکترین ضربه ای ریزش می کند؟

دلیل اصلی

تخلیه مواد غذایی موجود در این جوانه هاست که به دلیل حضور تعداد زیاد میوه خصوصاً در سال پر بار درخت در نزدیکی این جوانه هاست.

در صورت کمبود مواد غذایی و عدم تغذیه درست درخت ، درخت قادر نیست تمام نیاز غذایی میوه ها را تامین نموده و لذا میوه ها در زمان پرشدن، یا از محتوای مواد غذایی موجود در جوانـه های سال بعد بهـره می گیـرند و یا  مانـع از رسیـدن مواد غذایی به جوانه های سال بعد می شوند.

اما چگونه می توان از این مسئله جلوگیری کرد؟ متاسفانه بسیاری از کشاورزان پس از برداشت، درخت را به حال خود رها کرده و هیچ گونه برنامه تغذیه ای برای تامین عناصر مورد نیاز درختان در نظر نمی گیرند. حال آن که جوانه های سال بعد در صورتی می توانند رشد خود را شروع کنند، که از قبل مواد غذایی کافی داخل آن ها ذخیره شده باشد.

در صورتی که برنامه تغذیه مناسب در نظر گرفته نشده باشد و درخت نتوانسته باشد مواد غذایی کافی در اختیار جوانه ها قرار بدهد، این جوانه ها قادر به رشد و تولید گل نخواهند بود و یا در صورتی که گل تولید کنند، گل های ضعیف و با کارآیی پایین تولید خواهند کرد.

از بین عناصر، سه عنصر ازت، روی و بور، نقش کلیدی و بسیار مهمی در تقویت جوانه ها، تولید گل و گرده افشانی دارند. تأمین این عناصر در زمان مناسب، کمک بسیار زیادی به تقویت جوانه ها و گرده افشانی قوی تر و در نتیجه بالا رفتن میزان محصول می کند.

دو بازه زمانی در مراحل رشدی درختان میوه، به ویژه پسته، نقش بسزایی در میزان باروری و همچنین افزایش میزان محصول دارد.

این دو مرحله عبارت است از:

۱- بلافاصله پس از برداشت و قبل از ریزش برگ ها. از آنجا که اندام های اولیه گل داخل جوانه ها، در مهرماه تشکیل می شود، بنابراین این مرحله بسیار حساس است و وجود روی، ازت و بور داخل جوانه ها موجب تقویت و افزایش میزان ذخیره انرژی جوانه ها می شود.

۲- زمان تورم جوانه ها که در اواخر اسفند یا اوایل بهار اتفاق می افتد. چون بین فعال شدن ریشه و    قسمت های هوایی اختلاف زمانی وجود دارد، ریشه ها در زمانی که جوانه ها احتیاج بالایی به مواد غذایی دارند، فعال نیستند و یا خیلی کم فعالند و نمی توانند مواد غذایی را در فرصت مناسب در اختیار جوانه ها قرار دهند.

در نتیجه فعال شدن جوانه ها دچار اختلال می شود و میران باروری و تولید محصول به شدت کاهش پیدا می کند. بنابراین محلول پاشی ترکیباتی که حاوی عناصر اصلی موثر در گرده افشانی هستند، موجب می شود که مواد غذایی به سرعت و در زمان مناسب در اختیار جوانه ها قرار گیرد، در نتیجه تشکیل گل و گرده افشانی با راندمان بالایی اتفاق می افتد.

به دلیل این که تورم جوانه ها در باغات در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و همچنین در صورتی که   رقم های مختلف وجود داشته باشد، بین زمان تورم جوانه ها اختلاف زمانی وجود دارد، محلول پاشی در این زمان اغلب با مشکلات زیادی به همراه است. بنابراین یکی از بهترین زمان ها برای محلول پاشی ازت، روی و بور، پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ ها است تا انرژی کافی در جوانه ها به منظور تولید گل در سال بعد ذخیره گردد.

از آنجا که پس از برداشت یک مرحله سم پاشی علیه پسیل پسته (شیره خشک) وجود دارد، می توان محلول پاشی کود را با سم به صورت همزمان انجام داد.

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتریفروش در دبه ۵ لیتری

 

  میزان مصرف

نوع کشت

روش و زمان استفاده

از طریق خاک محلول پاشی برگ ها

۳-۲ بار در زمان جوانه زنی گیاه در بهار و تابستان

۵-۴ در هکتار ۳-۲ در هزار

مرکبات و درختان میوه

۲ بار در زمان جوانه زنی گیاه در بهار

۴-۳ لیتر در هکتار ۳-۲ در هزار

درختان میوه

۱ بار در زمان ۴ تا ۸ برگی

۴-۳ لیتر در هکتار ۲-۵/۱

باغات

۲ بار در زمانی که گیاه بیش از ۲۰ سانتی متر است

۳-۲ لیتر در هکتار ۳-۲ در هزار

پیاهان صنعتی سیب زمینی و ؟؟؟

در اواخر تابستان و زمستان

۶-۳ لیتر در هکتار ۳-۲

نهال درختان میوه

قبل از کشت و یا زمانیکه گیاه به اندازه کافی برگ داشته باشد. ۵-۳ لیتر در هکتار ۳-۵/۱

سایر محصولات