کود مخصوص انگور دارای تمامی مواد مورد نیاز بوته انگور میباشد. این کود باعث رشد و نمو محصول خوشمزگی و رنگ خوب دانه های میشود همچنین باعث مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی نیز میگردد.

مزیت کود های مایع بوته در تامین کلیه عناصر غذایی پر نیاز و ریز مغذی مورد احتیاج گیاهان مختلف است که از طریق اسپری توسط اندام های هوایی جذب و ضمن تامین رشد  ، افزایش محصولات با مرغوب بالا و بهبود کیفی محصولات کشاورزی نیز همراه می باشد.

با آزمایش های مکرر ثابت گردیده است که مصرف کود های مایع بوته برای تقویت و استحکام گیاهان در مقابل امراض و آفات گیاهی و افزایش قدرت انباری و بازار پسندی فوق العاده ای برخوردار هستند

مصرف محصولات کشاورزی متنوع که با کود مایع بوته تیمار شده اند مواد معدنی مورد نیاز انسان نظیر آهن ، منگنز ، فسفر وپتاسیم را تامین و از بروز برخی بیماری ها نظیر کم خونی ، توقف رشد ، نرمی استخوان جلوگیری و سلامت پوست را تامین می نماید.