کود ازت و کلسیم II (گرونید)

یکی از مطمئن ترین و آزموده ترین کود های نیتروژن دار برای انواع گیاهان زراعی، باغی، گلخانه ای، سبزی و صیفی می باشد که حاوی ازت با فرم آمین و جذب و کاربرد داخل گیاه می گردد.

کلسیم کمپلکس شده با اسید های آلی همچنین لیگو سولفونات باعث جذب بالا و عدم تثبیت توسط عناصر دیگر می شود همچنین باعث تحریک رشد و سبزینگی گیاه می شود.

اسیدی بودن این ترکیب باعث به جریان در آوردن عناصر رسوب کرده نظیر آهن می شود و رنگ برگها به سبزی تیره می گراید.

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتری فروش در دبه ۵ لیتریفروش در دبه ۱۵ لیتری فروش در دبه ۲۰ لیتری

محصول

محلول پاشی آب آبیاری
زراعی ۲-۱ لیتر در هکتار

۱۵-۱۰ لیتر در هکتار

باغی

۳ لیتر در هکتار ۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
گلخانه ها ۳-۲ لیتر در هکتار

۶-۴ لیتر در هکتار

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE