کود گیاهان  آپارتمانی ( پرومیا )

تغذیه گیاهان زینتی
از آغاز پیدایش، بشر با گیاه ارتباط داشته و از آن نه تنها به عنوان غذا بلکه به عنوان تزئین در محیط زندگی خود استفاده نموده است. امروزه که بتدریج محیط زیست دستخوش ناملایمات گشته و فضای حیاتی در مقابل شهرنشینی و صنعتی شدن به عقب می رود و همچنین در دنیائی که بی توجهی افراد جامعه و گرفتاریهای مادی بشر را به خود مشغول داشته است، حفاظت گیاهان، ایجاد فضای سبز،کاشت و داشت گلها و گیاهان زینتی و همچنین گسترش پارک های طبیعی جهت سلامت روحی افراد یک جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای تامین شرایط مساعد گیاهان حداقل به ۱۶ عنصر غذائی نیاز دارند. عناصری که بصورت کود نیستند شامل کربن هیدروژن و اکسیژن که از طریق آب و هوا تامین می شود.
عناصری که توسط گیاه از خاک جذب نمی گردند شامل :
۱- ازت فسفر پتاسیم این عناصر پر مصرف بیشتر بصورت کود تهیه زیرا بیشترین کمبود در خاک از این سه عنصر می باشد.
۲- کلسیم منیزیم گوگرد از نظر تغذیه گیاهان در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.
۳- بر آهن روی منگنز مولبیدن وکلر عناصر کم مصرفی هستند که به مقدار ناچیز مورد استفاده گیاهان قرارمی گیرند اما هر کدام از آنها در اعمال حیاتی گیاهان نقش بسزایی دارند. کمبود هر یک از عناصر اصلی و فرعی در گیاهان باعث ایجاد عارضه یا ظهور علائمی خاص در دروی اندام های مختلف گیاه می شوند. خاکی که در گلکاری برای گیاهان زینتی و محوطه ای و یا آپارتمانی ، آماده می گردد از نظرخواص فیزیکی و شیمیایی با خاک مزرعه متفاوت است. برای جبران کسری های سالانه می بایستی از عوامل حاصلخیز کننده نظیر کودهای کامل شیمیایی استفاده نمود. در مورد خاکی که برای استفاده گیاهان گلدانی نیز تهیه می گرددبه علت فعالیت ریشه د رمحیط محدود (گلدان یا بستر کشت) و برداشت عناصر غذائی توسط گیاه از این محیط محدود و همچنین شستشو عناصر غذائی به علت آبیاری پی در پی گیاه شدیدا” دچار فقر مواد غذائی گشته و می با یستی حتما توسط کودهای شیمیا یی نسبت به رفع این نقیصه اقدام نمود. بنابراین توصیه می گردد بجای استفاده از کودهای شیمیایی ساده و یا تک عنصری،از کودهای کامل شیمیایی که قابل اطمینان بوده و توسط شرکت کیا سبز آشیان کوشا با آزمایشات مختلف انجام شده و دارای نسبت دقیقی از مجموعه عناصر مورد نیاز و قابل جذب گیاه می باشد، انتخاب و طی دستورالعمل های داده شده استفاده نمود.PH خاک در پرورش گیاهان زینتی اهمیت بسزائی دارد و حداکثر جذب مواد غذائی هنگامی صورت می گیرد که خاک دارای PH متعادل و برای گیاهان زینتی در حدود ۵/۵ الی ۷ می باشد. در چنین PH است که اکثر عناصر نظیر فسفر آهن و بر و غیره به حالت محلول در آب در آمده و گیاهان قادر به جذب آن خواهند بود.
طرز مصرف کود پیشنهادی گلهای زینتی :
۱- گیاهان یک ساله و دو ساله :
نظیرگل میمون مینا داوودی حنا گل گندم گل انگشتانه زبان در قفا همیشه بهار جعفری اطلسی فلوکس شقایق گل نخودی شاهپسند گل ختمی تاج خروس ستاره ای کوکب میخک شب بو،لادن عطری لاله عباسی قرنفل آهار..
الف: می توانید انواع کودهای پودری NPK را به نسبت ۳-۲ در هزار لیتر یعنی ۵۰ گرم کود کامل(۱۰-۵ قاشق مربا خوری) را در۲۰ لیتر آب حل نموده بر روی گیاهان فوق پاشیده یا اسپری نمائید.
ب: همچنین محلول پاشی توسط کود مایع Azofol – LD به نسبت ۵-۲ در هزار لیتر آب یعنی حدود یک استکان در یک آبپاش ۲۰ لیتری اضافه کرده و بر روی برگهای گیاهان بپاشند. هنگام آلودگی این گیاهان به آفات بخصوص شته ها می توانید سموم توصیه شده را به مقداری که در بروشور آن توصیه شده در این محلول اضافه و همزمان مبارزه با آفات و کوددهی را انجام دهید. محلول پاشی را حداقل هر یک ماه یکبار در طول بهار و تابستان ادامه دهید.
۲- گیاهان زینتی دائمی :
نظیر صد تومانی پروانش اختر داوودی دائمی بومادران تاجا الملوک همیشه بهار دائمی زنبق رعنایبا صبر زرد و…
الف:محلول پاشی باانواع کودهای پودریNPK به نسبت ۵-۴ درهزار یعنی ۱۰۰ گرم کودکامل (۱۰-۲۰ قا شق مربا خوری) رادریک آب پاش ۲۰ لیتری حل وبرروی گیاهان فوق پاشیده یا بصورت آب آبیاری مورداستفاده قراردهید.
ب:محلول پاشی توسط کود مایع Azofol – LD به نسبت ۵-۲ در هزا ریعنی یک استکان از محتوای بطری را در یک آبپاش ۲۰ لیتری هر ۲۰ روز یک بار در طول رشد بر روی گیاهان فوق پاشیده یا اسپری نمائید.
۳- گلهای پیازی ماندنی :
نظیر آمایلیس، شقایق نعمان، گل شیپوری،گل حضرتی، گلایل ، سوسن، سنبل، آلاله، نرگس، لاله، مریم، کوکب، اختر،توصیه می¬گردد هنگام تهیه خاک آنها ۱۰ الی ۲۰ گرما از NPK را با سطل ۱۰ لیتری خاک مخلوط نموده و پیازها را در آن کشت نمائید. نکته مهمی که می بایستی بدان توجه نمود این است که این گیاهان پس از دوره گلدهی تا خشک شدن برگها، نیاز فراوانی به عناصر غذایی دارند. لذا بایستی علاوه بر طول دوره رشد پس از گلدهی از کود مایع پیشنهادی به میزان یک استکان در یک گالن ۲۰ لیتری مخلوط و بصورت آب آبیاری در پای گلدانها مورد استفاده قرار دهید.
۴- گلهای زینتی آپارتمانی :
نظیر دیفن باخیا، کروتن، پیرومیا،دراسنا،یوکا، فیلودندرون، نخل کوزه ای، پوتوسها، برگ بیدی، مارچوبه زینتی، اکمئاافلا ندرا، فیکوسها، ازالیا، آگالیف اسیتاتی فیلوم، برگ انجیری، فیتونیا،بگونیا آناناس زینتی، برگ بیدی ،اکیوبا، کوری دیلین سانسوریا، فیکوس، بنجامین،سجافی، مارانتا، هورتنسیا، نخل های زینتی، پاندانوس، کالادیوم، …
الف: گیاهان حساس نظیر آنتریوم، ارکیده، آزالیا،… کود مایع به نسبت ۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلول پاشی یا همراه آب آبیاری
ب: گیاهان نیمه مقاوم و مقاوم : با انواع کودهای پودریNPK به نسبت ۲-۴ در هزار (۱۰۰ گرم کود در ۲۰ لیتر آب) بصورت محلول پاشی یا همراه آب آبیاری هر۲۰ روز یک بار استفاده نمایید. ضمنا برای این گیاهان بستگی به نوع آنها می توانید از کود مایع به میزان ۵ لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی استفاده نمائید.
۵ – کاکتوسها و گیاهان گوشتی :
نظیر گل انار،کراسولا،آشوریافسروس،مامیلاریا،اجینوکاکتوس و انواع گونه های متنوع کاکتوس ها در تابستان که نیاز آبی کاکتوس ها بیشتر می گردد احتیاج آنها به موا دغذایی نیز بیشتر شده و می بایستی هر چند وقت یکبار از کود کاملی که علاوه بر عناصر مورد نیاز از فسفر و پتاسیم غنی باشد جهت تغذیه آنها استفاده نمود.کوددهی با کود مایع پیشنهادی به همراه آب آبیاری ۱۰ تا ۱۵ روز یکبار به مقدار ۲ -۱ لیتر در هزار لیتر آب از اول بهار تا اوج گرما (مرداد و شهریور)تکرار می گردد و از این زمان به بعد کوددهی متوقف می گردد و دفعات آبیاری نیز به تدریج افزایش می یابد تا زمان سرما که حتی نیاز به آب هم کاهش می یابد. این روش بهترین تاثیر را در تغذیه این گیاه داشته است.
۶ – درختچه های زینتی محوطه ها :
نظیر انواع پیچهای زینتی، محبوبه شب، بنت القنسول، خرزهره، به ژاپنی، انواع یاس ها، انواع شمشاد، ختمی چینی، ماگنولیا، گل ساعتی، پیرکانتا، انواع سدروس ها، کاج ها، سرو ها انواع گل رز و نسترن..هنگام تهیه خاک می با یستی ۲۰-۴۰ گرم کود پودری NPK را با یک سطل ۱۰ لیتری خاک مخلوط و در گودال کاشت نهال مورد استفاده قرار دهید. (گودال کاشت می¬بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد) جهت محلول پاشی برگی از کود پیشنهادی به نسبت ۵ در هزار و یا کود مایع Azofol – LD به نسبت ۵-۷ لیتر در هزار مورد استفاده و یا همراه با آبیاری مورد استفاده قرار دهید. محلول پاشی را پس از تشکیل جوانه ها تا تشکیل کامل تاج سبز نهال هر ۲۰ روز یکبار ادامه دهید. برای درختچه های بزرگ تر در منازل یا پارکها می¬بایستی از بهمن ماه تا آخر خرداد تا مقدار ۴۰۰ گرم کود پودری به ازای هر دو سانتیمتر قطر درخت به آنها داده شود کود فوق را در سایه انداز درخت پخش و سپس با خاک پوشا نده بلافاصله آبیاری نمائید.
۷- چمن :
استفاده از کودهای پودری NPK برای رساندن مواد غذائی به خاک سطح الارض بسیار ضروری است کود کامل را به صورت محلول پاشی ۳-۵ بار در فصل بهار وتابستان می بایستی به چمن داد. طبق نظر اساتید میزان چمن ۳۰ گرم در مترمربع و میزان فسفر و پتاسیم به میزان هر یک ۱۵ گرم در مترمربع می باشد. جهت استفاده از کود پودری در یک آبپاش ۲۰ لیتری ۱۰۰ گرم کود کامل را حل کرده و در۲۰ مترمربع سطح چمن بپاشید و این عمل را حداقل ماهی یکبار تکرار نما ئید.
توجه :
– این محصولات به علت عاری بودن از کلر و نوع مواد بکار رفته در فرمولاسیون، فاقد خطر نمک زایی در خاک هستند. ( LOW EC)
– در خصوص فلزات سنگین دارای آنالیز کنترل شده مطابق استاندارد می باشد .
-محلول پاشی در ساعات خنک روز عموما صبح زود یا هنگام عصر انجام شود.
قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها jar test انجام شود و پس از اطمینان از سازگاری فیزیکی در سطح کمی از مزرعه آزمایش و در صورت مثبت بودن اختلاط می توان آنرا در سطح وسیع بکار برد.