هیومیک اسید مایع

شامل عناصر اصلی پرمصرف NPK متعادل شده می باشد که همه مواد غذایی ضروری برای رشد گیاهان را فراهم  می کند و می تواند در همه مراحل رشدی گیاهان بسته به نوع محصول، مرحله رشدی آن و نیاز تغذیه ای به کار رود.

ریزمغذی های موجود در این کود که به شکل کلاته شده هستند در خاک باقی مانده و به راحتی جذب ریشه شده و کمبودهای غذایی گیاه را برطرف می سازند.

این کود چندمنظوره، بسیار مناسب برای استفاده در سیستم کشت متراکم و محصولات حساس به شوری است و در گستره وسیعی از محصولات مانند گندم، گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار، مرکبات، ذرت، هندوانه، فلفل، درختان میوه و… استفاده می شود.

این کود قابلیت اختلاط با همه انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک را دارا می باشد.

کود هیومیک اسید مایع هیومجیک

حاوی ۱۵% هیومیک و فولویک 

هیومیک مایع 

ترکیب هیومیک و فولویک اسید مایع صد در صد قابل حل در آب با غظت بالا هست، که مصرف ان در خاک  باعث بهبود خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی محیط رشد ریشه می گردد و بکارگیری آن خواص بسیاری برای گیاه دارد.

خواص هیومجیک :

  • هیومجیک باعث گسترش رشد ریشه و منجر به افزایش بازدهی سیستم ریشه و توان جذب گیاه می شود .
  • هیومجیک اثر کلاته کنندگی روی عناصر ریز مغذی خاک دارند و عناصر تثبیت شده در خاک رها کرده و بصورت قابل جذب  برای ریشه گیاه در می اورد.
  • هیومجیک محرک رشد میکروارگانیسم های مفید خاک بوده، باروری خاک را افزایش می دهد.
  • هیومجیک باعث افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد.( کاهش هدررفت، آبشویی و تبخیر نیتروژن مصرفی)
  • هیومجیک اثرات مطلوب روی تعادل غذایی عناصرگیاه , جذب کود ها , رشد ریشه و اندام هوایی , عملکرد و کیفیت محصول دارند.

 

توصیه مصرف:

نوع محصول

شیوه مصرف

 

زمان مصرف

محلولپاشی

آبکود ( سیستم آبیاری)

زراعی

۲-۱  لیتر در هکتار

۱۰ ۵ لیتر در هکتار

بعد از پنجه زنی تکرار قبل از ظهور خوشه ها

باغی

۳ ۱/۵  در هزار

۱۵ ۱۰  لیتر در هکتار

بعد از تشکیل میوه با تکرار

گلخانه

۳ ۲  در هزار

۲ ۱  لیتر در هزار مترمربع

در طول فصل رشد و باردهی تکرار هر دو هفته

  • هیومیک اسید را با کودهای اسیدی ، کلسیم و  سولفات ها و ترکیبات مسی ترکیب نکنید و قبل از مصرف محتوی بطری را خوب به هم بزنید.
  • چون هیومیک اسید یک درشت مولکول هست و جذب آن از طریق سطح برگ زیاد نیست، بنابراین توصیه می گردد حتی المکان از طریق آبیاری و جذب ریشه مصرف گردد.

TYPICAL ANALYSIS

Humic  & Fulvic acid …………………….   ۱۵%

Total Nitrogen (N) …………………………. 1%

Phosphorus ( P2O5 )  ……………………. ۰٫۲%

Potassium ( K2O)…………………………… 3%

Zinc (Zn) chelated………………….. 250 ppm

Iron (Fe) chelated……………………  ۱۰۰ppm

Manganese (Mn) chelated00………. 150 ppm

Copper (Cu) chelated………………. 70 ppm

فروش در بسته بندی های زیر:

فروش در دبه ۱ لیتریفروش در دبه ۵ لیتری فروش در دبه ۱۵ لیتری فروش در دبه ۲۰ لیتری