golden-phosphat

نام صنعتی : کود فسفات طلایی گرانوله | Gold Phosphate Granular

درجه خلوص : فسفر %۱۵ گوگرد %۱۰

بسته بندی : کیسه ۲۵ و ۵۰ کیلو گرمی


توضیحات محصول

کود فسفات طلایی گرانوله|Gold Phosphate Granular

بیوفسفات طلایی گرانوله

کود بیوفسفات طلایی یک کود ارگانیک فسفری است که در شرایط مناسب با سوپر فسفات تریپل برابری کرده و به خوبی می تواند نیاز فسفری گیاه را بر آورده کند . با مصرف این کود علاوه بر تاًمین فسفر به دلیل کاهش موضعی pH ، نیاز غذایی محصولات به روی و آهن نیز تاًمین می شود . از طرفی وجود یک درصد روی در این کود باعث ایجاد تعادل بین روی و فسفر در خاک و گیاه می گردد. این کود فاقد کادمیم بوده و استفاده تدریجی آن باعث افزایش فعالیت حیاتی میکرو ارگانیزم ها ، اصلاح خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک و محیط ریشه ،افزایش سطح حاصلخیزی خاک و بهبود شرایط تغذیه ای گیاه می شود . استفاده از گوگرد ، مادهً آلی و باکتریهای تیوباسیلوس امکان استفاده از منابع فسفات داخل کشور را به جای سوپر فسفات تریپل وارداتی بوجود آورده و باعث افزایش راندمان سایر کودهای مصرفی نیز می شود .

ترکیب کود بیوفسفات :

کود بیوفسفات طلائی حاوی ۱۵درصد فسفر ، ۲۰ درصد گوگرد ، ۱۶ درصد مادهً آلی ، یک صد روی می باشد و بصورت پودری و گرانوله و در بسته بندیهای ۲۵ کیلو گرمی به همراه یک بسته ۵۰۰ گرمی مایه تلقیح تیوباسیلوس عرضه مینمائیم .

گوگرد موجود در کود بیوفسفات طلائی توسط باکتریهای تیوباسیلوس اکسیده شده و با تولید اسید سولفوریک باعث آزادشدن فسفر موجود در کود شده و مورد استفاده گیاه قرار می گیرد .

زراعت :

مقدار مورد نیاز کود بیو فسفات و باکتری (مخلوط) را بطور یکنواخت در مزرعه پخش و با دیسک آن را در عمق مورد نظر که مناسب فعالیت ریشه می باشد،با خاک مخلوط نمایید

باغات :

مقدار مورد نیاز کود بیو فسفات (مخلوط) را بر حسب نیاز و سن درخت در کانال و چالکود (به قطر ۳۵ و عمق ۵۰ سانتیمتر ) که در قسمت انتهایی سایه اندازه درخت حفر شده است ، بریزید . در صورت موجود بودن کود حیوانی، کمپوست، برگهای کاملاً پوسیده یا دیگر بقایای گیاهی می توانید آنها را نیز به مخلوط نهایی اضافه و در صورت لزوم همراه با سایر کودهای دیگر استفاده نمائید

** روی کانال ها یا چالکود را به اندازه کافی بپوشانید تا محیط چاله همواره مرطوب بماند.
**کود را در محل مناسبی نگهداری نمائید تا جمعیت باکتری در بسته تیوباسیلوس حفظ شود.

**مدت اعتبار مایه تلقیح تیوباسیلوس از تاریخ تولید حداکثر یکسال می باشد

فسفر در میزان جذب عناصر کم مصرف فلزی توسط ریشه گیاه نیز نقش دارد و میزان جذب این عناصر را افزایش می‌دهد.همچنین بر اثر مصرف زیاد فسفر، گیاه دچار مسمومیت فسفری می‌شود و یا تعادل تغذیه‌ای گیاه بهم می‌خورد.

کاربرد بیوفسفات طلائی :

کود مفید برای کلیه محصولات زراعی و باغی خصوصاً در مناطق با فسفر و ماده آلی کم .

فسفر در میزان جذب عناصر کم مصرف فلزی توسط ریشه گیاه نیز نقش دارد.

استفاده تدریجی آن باعث افزایش فعالیت حیاتی میکرو ارگانیزم ها است.

افزایش سطح حاصلخیزی خاک و بهبود شرایط تغذیه ای گیاه.

اصلاح خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک و محیط ریشه .

باعث افزایش راندمان سایر کودهای مصرفی و …….

* امکان تولید کود با توجه به آنالیز خاک امکان پذیر می باشد .

بسته بندی : کود بیوفسفات طلائی گرانوله را در بسته بندی کیسه ۲۵ کیلوگرمی و ۵۰ کیلو گرمی