سولوپتاسنام تجاری: Potassium Sulphate fertilizers (SOP)

مناسب ترین کود پتاسیمی صد در صد قابل حل در آب و ایده ال برای مصرف در هر نوع روش آبیاریکلیه محصولات زراعی و باغی قابل جذب از طریق برگ و خاک

 

اهمیت
کشت های متراکم و عدم استفاده از عنصر پتاسیم طی سالیان گذشته و از یک طرف کمبود آب آبیاری،کیفیت نامناسب آب و خاک در اکثر اراضی کشاورزی از طرفی دیگر عواملی هستند که قابلیت استفاده این عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و کیفیت محصولات وارد می کند. استفاده از کودهای شیمیایی حاوی این عنصر باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان و افزایش کمی و کیفی محصولات می شود.

مشخصات کود:

این کود حاوی ۵۵ درصد پتاس K۲O  و ۱۸% سولفور با کلر بسیار پایین می باشد و در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

خواص و مزایای استفاده از کود سولوپتاس:

 • قابل مصرف در خاکهای اسیدی و قلیائی : سولو پتاس سطح ریشه ها در خاک های قلیائی و شور را کاهش داده و در نتیجه حلالیت و جذب فسفر، آهن و ریز مغذی ها بوسیله ریشه گیاهان تسهیل می شود.
 •  بهترین منبع عاری از نیتروژن
 • این محصول دارای پائین ترین ضریب شوری و شاخص آبشوئی نسبت به سایر کودهای پتاسیمی است. علاوه بر این برای مناطقی که در معرض ریسک شوری قرار دارند بهترین منبع پتاسیمی می باشد و همچنین این کود آبشویی کاتیون ها در خاک های سبک را کاهش داده که در نتیجه کمتر در معرض آبشویی قرار می گیرند.
 • کود پتاسیمی مناسب برای کاهش نیترات است. با توجه به اینکه نیترات بیش از حد در موقع تشکیل میوه باعث افت کیفیت میوه می شود. این محصول برنامه های کود دهی را بمنظور تامین نیاز بموقع محصول با نیترات پایین تنظیم می نماید.
 • سولو پتاس اثر مثبت در تولید انواع ویتامین ها، نشاسته و قندها داشته در نتیجه ارزش غذایی محصولات را بالا می برد.
 • افزایش مقاومت محصولات به بیماری ها، صدمات فیزیکی و بهبود قابلیت انبارداری از دیگر مزایای مهم استفاده از این محصول می باشد.
 • واجد عنصر پر اهمیت گوگرد که بصورت یون سولفات در این محصول وجود دارد که بسهولت بوسیله گیاهان جذب می شود و برای ساختمان ترکیبات مهمی مثل آمینو اسید ها و پروتئین ها بکار رفته و در واکنش های فتو سنتز دخالت دارند.
 • شستشوی سیستم های آبیاری قطره ای بدلیل خاصیت اسیدی
 • حلالیت بالا: سولو پتاس در آب حلالیت بالایی داشته که سرعت آن به کیفیت آب آبیاری و روش مخلوط کردن نیز بستگی دارد و توصیه می شود که سولو پتاس قبل از اضافه کردن کودهای دیگر بخصوص کود منیزیم در آب حل شود.

روش مصرف:

سولوپتاس محصولی ایده ال برای مصرف از طریق روش ها و سیستم های مختلف آبیاری (کرتی- نواری- جوی پشته ای- بارانی- قطره ای و …) و محلول پاشی برگی می باشد.

روش های تهیه محلول سولو پتاس :

برای روش کود آبیاری مقدار مورد نظر در ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب حل گردد. مقدار سولوپتاس را بتدریج به آب اضافه کنید و در صورت محلولپاشی ابتدا تانکر آب را تا دو سوم حجم پر کنید و سپس یک سوم باقیمانده با آب رقیق گردد. آب را دائما بهم بزنید تا کود کاملا حل شود.

میزان مصرف سولوپتاس بسته به نوع کشت و سن درختان متفاوت است. حداکثر غلظت محلول از صد گرم در لیتر نباید بیشتر باشد.

مقدار، زمان و نحوه مصرف:

کود سولوپتاس درطول فصل کشت به روش های زیر قابل استفاده می باشد:

میزان مصرف بر حسب کیلو گرم در هکتار برای محصولات زراعی

روش مصرف

محصولات زراعی

(کیلوگرم در هکتار)

باغات

(کیلوگرم در هکتار)

سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای

(کیلوگرم در هکتار)

کود آبیادی

۱۵ – ۱۰

۳۰- ۱۵

۱۰- ۵

آبیاری تحت فشار(قطره ای و بارانی)

۱۵ – ۱۰

۱۰-۱۵

۱۰- ۵

محلولپاشی برگی

۱۰- ۵

۱۰- ۵

۱۰- ۵

روش کود آبیاری:

 دفعات یا فاصله زمان بین کود آبیاری با سولو پتاس بسته به نوع خاک متغیر خواهد بود. مثلا کود آبیاری در خاک های شنی (بافت سبک) در مقایسه با خاک های رسی (بافت سنگین) که ظرفیت بالائی در تثبیت پتاسیم دارند باید با دفعات بیشتر و هربار با مقادیر کمتر انجام شود.

روش محلولپاشی برگی :

محلولپاشی با سولوپتاس جهت رفع و یا پیشگیری از کمبود پتاسیم تحت شرایط زیر بسیار موثر می باشد:

 •  در موقع برداشت سریع پتاسیم بوسیله گیاه (مثلا در موقع تشکیل و یا رشد میوه)
 • در مواردی که ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک بالا باشد.
 • در شرایط شور یا مواقعی که در دیمزار میزان رطوبت کم باشد محلولپاشی سولوپتاس حتی در شرایطی که کمبود پتاسیم وجود نداشته باشد نیز بسیار موثر است .
 •  محلولپاشی بمنظور تامین پتاسیم اضافی در مواردی که کود پتاسیم به خاک اضافه شده است راه بسیار با صرفه ای برای تولید محصولات با بهترین کیفیت می باشد (بخصوص در انگور و سایر میوه جات)

قابلیت اختلاط پذیری :

سولو پتاس را با میزان توصیه شده می توان با اکثر کودها بجز ترکیبات کلسیم مخلوط کرد زیرا موجب تشکیل رسوب سولفات کلسیم می شود. توصیه می گردد سولو پتاس قبل از سایر کودها ( بخصوص کود های حاوی منیزیم) در آب حل شود. بعلاوه محلول این کود را می توان با اکثر سموم حشره کش و قارچ کش بمنظور محلولپاشی مخلوط نمود (قبل از مصرف در سطح وسیع تست اختلاط پذیری توصیه می گردد).